Strona Główna | Losuj Jedno pytanie | Egzamin | Arkusze .PDF
AU.68 / A.68 Test 40 pytań teoretycznych - Technik Administracji

Wybierz test z listy poniżej


40 losowych pytań 40 losowych pytań (AU.68)

A.68-SG-23.06.2023 A.68-SG-23.01.2023 | AU.68-SG-23.01.2023 AU.68-SG-23.06.2023

A.68-SG-22.06.2022 A.68-SG-22.01.2022 | AU.68-SG-22.01.2022 AU.68-SG-22.06.2022

A.68-SG-21.06.2021 A.68-SG-21.01.2021 | AU.68-SG-21.01.2021 AU.68-SG-21.06.2021

A.68-X-20.06.2020 A.68-X-20.01.2020 | AU.68-X-20.01.2020 AU.68-X-20.06.2020

A.68-X-19.06.2019 A.68-X-19.01.2019 | AU.68-X-19.01.2019 AU.68-X-19.06.2019

A.68-X-18.06.2018 A.68-X-18.01.2018

A.68-X-17.06.2017 A.68-X-17.01.2017

A.68-X-16.08.2016 A.68-X-16.05.2016 A.68-X-16.01.2016

A.68-X-15.08.2015 A.68-X-15.05.2015 A.68-X-15.01.2015

A.68-X-14.08.2014 A.68-X-14.05.2014 A.68-X-14.01.2014
[ IP | IPv6 | 2023 © kamil445 ]